<div style= Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

       อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นอุทยานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีพื้นที่ถึง 2,915 ตารางกิโลเมตร หรือ 1.8 ล้านไร่ ได้รับการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2524 โดยกำหนดพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำและป่าเหนือเขื่อนแก่งกระจานเป็นอุทยานฯ โดยทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของ 2 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองหญ้าปล้อว อำเภอท่ายาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยาน เป็นภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ในเทือกเขาตะนาวศรี สภาพภูมิประเทศเป็นป่าดิบชื้น

 

       อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีความโดดเด่น ในเรื่องพรรณไม้และสัตว์ป่า เป็นจุดศูนย์รวมของสภาพป่าหลายแบบในบริเวณเดียวกัน คือ ผืนป่าภาคเหนือ ผืนป่าภาคตะวันออก และผืนป่าภาคใต้ มีพันธุ์ไม้หายาก เช่น จำปีเพชร Magnolia mediocris (Dandy) Figlar โมลีสยาม Reevesia pubescens Mast. var. siamensis (Craib) Anthony แตงพะเนินทุ่ง และพบ กล้วยไม้รองเท้านารีสายพันธุ์ต่างๆ จำนวนมาก รวมทั้งการค้นพบพืชพันธุ์ใหม่ๆ ที่พบครั้งแรกในโลกอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังได้มีการสำรวจพบจระเข้น้ำจืด Crocodylus Siamensis แมวดาว Prionailurus bengalensis หนึ่งในแมวป่าและเสืออย่างน้อย ๖ ชนิดที่มีรายงานการพบในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กระโถนพระราม (Sapria ram Banziger & B. Hansen) สามร้อยต่อใหญ่ Vanilla pilifera Holtum สมเสร็จ Tapirus indicus สัตว์ป่าหายาก มีเอกลักษณ์ตรงลำตัวสีขาวสลับดำ ปลายหูสีขาว จมูกยาวที่เคลื่อนไหวได้ ยังคงพบกระจายอยู่ในหลายบริเวณของป่าแก่งกระจาน พบมากบนสันเขาในที่สูง นกเค้าหน้าผากขาว Otus sagittatus