<div style= Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก

แวะชมธรรมชาติ ดูวาฬบรูด้า ที่แหลมบักเบี้ย จ.เพชรบุรี

       แหลมผักเบี่ย เพชรบุรี

 

       แหลมผักเบี้ย หรือ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีเนื้อที่ประมาณ 1,135 ไร่ บริเวณแหลมผักเบี้ยนั้นเป็นพื้นที่ปากอ่าว ซึ่งแน่นอนว่าพื้นที่แถวนี้ส่วนมากล้วนแต่เป็นป่าชายเลน ในส่วนของวาฬบรูด้านั้นถ้าอยากชมต้องเช่าประมงออกไปดู โดยอัตราค่าชมนั้นมีตั้งแต่ 3000 - 5000 จุคนได้ตั้งแต่ 7-15 คนขึ้นอยู่กับขนาดและราคาค่าเช่า

 

แหลมผักเบี้ย เพชรบุรี


       ฤดูท่องเที่ยวของที่นี่ คือ ช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน แต่ถ้าไม่อยากเจอฝนแนะนำให้มาช่วงปลายเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

 

แหลมผักเบี้ย เพชรบุรี