<div style= Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก

หุบกระพง

หุบกระพง
หุบกระพง
หุบกระพง
หุบกระพง
หุบกระพง
หุบกระพง
หุบกระพง
หุบกระพง
หุบกระพง
หุบกระพง
หุบกระพง
หุบกระพง
หุบกระพง
หุบกระพง

       หุบกระพง  เดิมทีมีสภาพแห้งแล้ง จนปี พ.ศ.2505 ในหลวง(ร.9) ทรงมีพระราชดำริ ที่จะช่วย เหลือเกษตรกรในนิคมเขื่อนเพชร โครงการพัฒนาชนบท "หุบกระพง" ตามพระราชประสงค์ จึงได้เริ่มขึ้น ในปี พ.ศ. 2507 โดยมีประเทศอิสราเอลให้ความช่วยเหลือ โครงการนี้ชื่อว่า "โครงการไทย-อิสราเอล" ได้มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกพืฃผลต่าง ๆ ตามความต้องการของตลาด มีการแนะนำให้เกษตรกร รู้จักการปลูกพืชตามหลักวิชาการ และมีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง นักท่องเที่ยวสามารถ ซื้อผลิตผลทางการเกษตรได้ที่ ตลาดหน้าศูนย์สาธิต รวมทั้งสามารถซื้อสินค้าในโครงการศิลปาชีพ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากป่านศรนารายณ์

 

การเดินทางไปหุบกระพง

อยู่ก่อนถึงชะอำประมาณ 4 กม. ตามเส้นทาง 3203 ตรงหลักกม.ที่ 201-202 จะมีทางแยกขวามือ เป็นทางลาดยาง เข้าไปอีก 8 กม. ก็จะถึงสหกรณ์หุบกระพง ซึ่งอยู่ในตำบลเขาใหญ่ เขตอำเภอชะอำ

 

http://youtu.be/oo4o316GL2k