<div style= Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก

เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
เที่ยวชมวาฬบรูด้า สัตว์หายาก ที่แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี

       วาฬบรูด้า หรือ วาฬแกลบ (Bryde's whale) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ หรือที่เรียกว่าวาฬ พบกระจายอยู่ในท้องทะเลเขตอบอุ่นทั่วโลก ในประเทศไทยสามารถพบได้ในแทบทุกจังหวัดที่ติดกับอ่าวไทย แต่มักจะพบบ่อยที่ทะเลบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีสามารถพบได้ที่แหลมผักเบี้ย ส่วนการจะออกไปชมวาฬนั้นต้องเช่าเรือออกไปโดยราคาค่าเช่าจะอยู่ที่ 4000-6000 ขึ้นอยู่กับขนาดความจุของเรือ โดยทั่วไปจะรับได้ที่ 7-15 คน การออกเรือนั้นจะออกในช่วงเช้า กลับเข้าฝั่งช่วงเย็นหรือบ่ายแก่ๆ

 

จุดสังเกตุว่าวาฬจะโผล่มา ที่ไหน เมื่อไหร่
- วาฬบรูด้าจะพ่นน้ำออกด้านหลัง
- สันหลังวาฬเมื่อมันขึ้นมาบนผิวน้ำ
- ฝูงปลากะตะ ระยิบระยับบนผิวน้ำ
- ฝูงนก บินรวมกลุ่ม