<div style= Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก

วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง

วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง
วัดเขาบันไดอิฐ วัดที่เคยมีเกจิชื่อดัง

       วัดเขาบันไดอิฐ เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ตั่งอยู่บริเวณเขาขนาดย่อมมียอดสูง 121 เมตร ในตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีชื่อเสียงอย่างมากในทางวิชาอาคมในช่วงที่หลวงพ่อแดง พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าอาวาส นอกจากนี้วัดเขาบันไดอิฐยังมีชื่อเสียงทางด้านความงามของศิลปะปูนปั้นชั้นครูไว้เหนิอหน้าบันพระอุโบสถ เป็นที่ชื่นชมกันว่าฝีมืองดงามไม่มีที่ใดเหมือน

 

สิ่งที่น่าสนใจในวัด

หน้าบันพระอุโบสถ เป็นที่ทราบกันดีว่ามีลายปูนปั่นที่งดงามสกุลช่างเมืองเพชร เป็นรูปลายกนกเปลวลิ้วล้อมรูปครุฑ ซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของศิลปะปูนปั้น


โบสถ์เมียน้อยเมียหลวง ได้มีการเล่าขานว่ามีเศรษฐีแสงมีภรรยา 2 คน ก่อนตายได้สร้างเจดีย์ไว้ และสั่งให้นำอัฐิของตนไปไว้ที่เจดีย์นี้ต่อมาภรรยาทั้งสองถกเถียงกันว่าสามีรักใครมากกว่ากัน ทั้งสองจึงสร้างโบสถ์และวิหารเคียงข้างเจดีย์และอธิฐานว่าถ้าเศรษฐีรักใครขอให้ยอดเจดีย์เอียงไปทางนั้น ปรากฎว่าไม่นานยอดเจดีย์ก็เอนไปทางวิหารของภรรยาน้อย

 

- ถ้ำ มีถ้ำให้ชมอีกหลายแห่งถ้ำแรกคือ "ถ้ำประทุน" มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ตามผนังถ้ำ ทั้งสองด้านลึกเข้าไปจะเป็นถ้ำพระเจ้าเสือ ที่ชื่อเช่นนี้เพราะมีเรื่องเล่ากันมาว่า พระเจ้าเสือได้เสด็จมาหาอาจารย์แสง และได้ถวายพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทรประดิษฐานไว้ในถ้ำแห่งนี้ ถัดมาคือ ถ้ำพระพุทธไสยาสน์ จะเห้นพระนอนองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ และตรงซอกผนังถ้ำมีประทุนเรือทำด้วยไม้เก่าแก่มาก เป็นประทุนเรือที่พระเจ้าเสือถวายอาจารย์แสง นอกจากถ้ำเหล่านี้แล้วยังมีถ้ำอื่นๆ เช่น ถ้ำพระอาทิตย์ ถ่ำพระจันทร์ ถ้ำสว่างอารมณ์ ถ้ำช้างเผือก และถ้ำดุ๊ค(ดุ๊ค โยฮันฮัลเบิร์ต) อีกด้วย