<div style= Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก

วัดเขาตะเครา หลวงพ่อเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี

วัดเขาตะเครา หลวงพ่อเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี
วัดเขาตะเครา หลวงพ่อเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี
วัดเขาตะเครา หลวงพ่อเขาตะเครา จังหวัดเพชรบุรี

       วัดเขาตะเครา ตั่งอยู่ที่ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นวัดที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย สูง 29 นิ้ว หน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน เรียกว่า หลวงพ่อตะเครา ที่ชาวเมืองและนักท่องเที่ยวนิยมมากราบไหว้ปิดทองเป็นจำนวนมากจนกระทั่งบัดนี้แลไม่เห็นพุทธลักษณะเดิม ว่ากันว่าหลวงพ่อองค์นี้เป็นพระพี่พระน้อง 3 องค์กับหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา หลวงพ่อบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม บางตำราว่าเป็นพี่น้องกันถึง 5 องค์คือ หลวงพ่อบางพลีใหญ่ และหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่ นครปฐมด้วย