<div style= Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก

พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

       พระรามราชนิเวศน์ หรือ พระราชวังบ้านปืน ตั้งอยู่เขตบ้านปืน ริมแม่น้ำเพชรบุรี เป็นพระราชวังของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้น เมื่อเสด็จประพาสในจังหวัดเพชรบุรีด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ โดยมีนายคาร์ล ดอห์ริง สถาปนิกชาวเยอรมนีเป็นผู้เขียนแบบ, ดร.ไบเยอร์ ชาวเยอรมนี เป็นนายช่างก่อสร้าง, พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ (พระยศขณะนั้น) ทรงควบคุมการก่อสร้าง, และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต (พระยศขณะนั้น) ทรงควบคุมด้านการไฟฟ้า

 

        เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. การเข้าชมต้องทำหนังสือล่วงหน้าถึงผู้บังคับการจังหวัดทหารบก กองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 หรืออาจติดต่อที่ป้อมยามแลกบัตรเพื่อขอเข้าชมอย่างไม่เป็นทางการ