<div style= Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

       พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตั้งอยู่ในบริเวณค่ายพระรามหก ตำบลห้วยทรายเหนือ ตรงหลักกิโลเมตรที่ 216 เลยหาดชะอำมา 8 กิโลเมตร เป็นพระตำหนักที่ประทับริมทะเล ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้รื้อพระตำหนักหาดเจ้าสำราญมาปลูกขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2466 ได้รับขนานนามว่า "พระราชนิเวศน์แห่งความรักและความหวัง" พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เปิดให้เข้าชมทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ค่าเข้าชม ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 15 บาท