<div style= Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก

ถ้ำเขาย้อย ชมพระพุทธรูปใหญ่น้อยหลายปางประดิษฐานอยู่

ถ้ำเขาย้อย ชมพระพุทธรูปใหญ่น้อยหลายปางประดิษฐานอยู่
ถ้ำเขาย้อย ชมพระพุทธรูปใหญ่น้อยหลายปางประดิษฐานอยู่
ถ้ำเขาย้อย ชมพระพุทธรูปใหญ่น้อยหลายปางประดิษฐานอยู่
ถ้ำเขาย้อย ชมพระพุทธรูปใหญ่น้อยหลายปางประดิษฐานอยู่

       ถ้ำเขาย้อย ตั้งอยู่ที่ อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปมากมายหลายปาง คล้ายกับถ้ำเขาวัง โดยมีพระพุทธไสยาสน์เป็นพระประธาน ด้านหลังพระพุทธไสยาสน์มีพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ในมณฑลสวยงาม อีกทั้งยังมีรูปปั้นงู รูปปั้นพระเจ้าอู่ทอง อยู่บริเวณผนังถ้ำด้วย

       ตามประวัติเล่าว่าพระพุทธรูปเหล่านี้มีมานานแล้วและต่อมา พระครูอ่อนวัดท้ายตลาดมาบูรณะใหม่ และมีเรื่องเล่าเกร็ดประวัติศาสน์ว่าสมัยเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงผนวชอยู่นั้น พระองค์ได้เสด็จธุดงค์วัตรมาปักกลดวิปัสสนาที่หน้าเขาย้อยแล้วทรงย้ายขึ้นมาประทับ นั่งกรรมฐานอยู่ในถ้ำเขาย้อยหลายคืนด้วยกัน

 

เวลาเปิด-ปิดทำการ:

       เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย